Ντουλάπες (10)

Μπαούλα (3)

Συρταριέρες (12)

Κάδοι Απορριμάτων (11)

Κουτιά Αποθήκευσης (9)

Οικιακός Εξοπλισμός (22)