Ντουλάπες (10)

Μπαούλα (3)

Συρταριέρες (10)

Κάδοι Απορριμάτων (11)

Κουτιά Αποθήκευσης (9)

Οικιακός Εξοπλισμός (21)